Themista - Kralingseveer

01-09-2020
0 reacties

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib zit energie. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar de huidige methodiek van vergisting en biogasproductie is vaak niet optimaal.

Projectleider

Wouter

Projectteam

Wouter

Externe partners

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het samenwerkingsverband van waterschap Zuiderzeeland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en STOWA. Dit project wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Organisatie(s)

Schieland en de Krimpenerwaard

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib zit energie. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar de huidige methodiek van vergisting en biogasproductie is vaak niet optimaal. Themista® is een innovatieve technologie gericht op het verbeteren en optimaliseren van de slibgisting op de afvalwaterzuivering. Ofwel: maximale vergisting van natte slibstroom uit afvalwater, meer biogas uit dezelfde slibstroom en minder restafval.

Met een Themista® proefinstallatie hebben we in 2016 aangetoond dat we op kleine schaal uit het slib van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer meer energie uit biomassa kunnen halen. De bouw van de fullscale installatie is 2020 afgerond. Een belangrijke stap op weg naar Kralingseveer als energiefabriek. Met gasmotoren wekken we niet alleen stroom op maar ook warmte, deze warmte wordt weer gebruikt voor de nieuwe Themista installatie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen