DEEP-project: datavalidatie legger

10-11-2020
0 reacties

Dit project gaat over het opschonen en valideren van de data die in de legger beschreven staat. De legger is een juridisch document waarin alle objecten van het waterschap omschreven staan. De informatie die in de legger staat is niet compleet en de datakwaliteit is onbekend.

Projectleider

Kelly Nijhuis

Projectteam

Sander Schenk, Lisa Audenaert

Organisatie(s)

Vallei en Veluwe

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Dit project gaat over het opschonen en valideren van de data die in de legger beschreven staat. De legger is een juridisch document waarin alle objecten van het waterschap omschreven staan. De informatie die in de legger staat is niet compleet en de datakwaliteit is onbekend. De legger informatie wordt vanuit verschillende bronnen gevuld en daardoor wisselt de kwaliteit van de aanvulling mee met de kwaliteit van de bronnen. De stip op de horizon is een valide, actuele en complete dataset.

Om de datakwaliteit van de legger te verbeteren, zijn er verschillende oplossingen die momenteel worden overwogen. Allereerst wordt er gekeken naar een validatie tool die automatisch gegenereerd wordt met de meest up to date versie van het beheerregister. Deze tool geeft het team inzicht in de datakwaliteit van de legger. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om met behulp van machine learning technieken te schatten of de data die wel aanwezig is ook correct is. Hierdoor kan dan bij het invullen aan de gebruiker worden teruggekoppeld hoe betrouwbaar de ingevulde informatie is. Er kan ook een suggestie gedaan worden wat dan wel een valide waarde zou zijn.

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen