Groene golf helpt vissen voorbij stuwen

11-05-2020
0 reacties

Waterschap Aa en Maas wil het vissen gemakkelijker maken om in beken en rivieren stuwen te passeren.

Projectleider

Bart Brugmans

Projectteam

Marcel Cox, Guido Atsma

Externe partners

RAVON

Organisatie(s)

Aa en Maas

Projectfase

Proof of Concept

Status

Gestopt

Door stuwen in waterlopen automatisch om beurten naar beneden te zetten, kunnen de vissen stroomopwaarts zwemmen op het moment dat er geen of weinig peilverschil is. Deze Groene Golf stimuleert de vismigratie en verbetert de visstand in beken. Hiermee draagt het idee bij aan de realisatie van de Kaderrichtlijn Water doelen in 2027.

Verkenning
In 2016 voerde Aa en Maas een verkenning uit naar de potentie van de Groene Golf voor vismigratie in de beektrajecten van de Snelle Loop en de Eeuwselsche loop. Er is gekeken naar:

-  het verloop van de stroomsnelheden
- de waterhoogtes op de verschillende stuwen
- de bestaande ecologie en verspreiding van de doelsoorten 
- de kansen voor de vestiging van nieuwe vissoorten

Uit deze analyse bleek dat de Groene Golf een oplossing kan zijn voor watersystemen die een ecologische opgave hebben en die sterk gestuwd zijn vanwege landbouwkundige doeleinden.

Goedkope oplossing
Groot voordeel van de Groene Golf is dat het een goedkope oplossing is. Dat komt omdat in veel beken al automatisering op de stuwen aanwezig is en alleen de regeling moet worden aangepast. Voorzieningen voor vismigratie zijn dan dus niet meer nodig. De Groene Golf is bedrijfszeker en onderhoudsarm, de doorstroombreedte van de beek blijft gelijk, wat belangrijk is bij piekafvoer. En vuil dat aan de golfbrekers blijft hangen, drijft stroomafwaarts. Wel moet er gelet worden op voldoende beschikbaar water. En onnatuurlijke peilfluctuaties zijn niet wenselijk.

Een wekelijkse golf is theoretisch een minimale vereiste om een bijdrage te leveren aan een goede visstand, maar misschien is een dagelijkse herhaling mogelijk. Het beste moment is ‘s nachts, omdat de meeste vissen dan migreren.

Aa en Maas verkent diverse mogelijkheden voor de Groene Golf. In 2019 vindt een proef (proof of practice) plaats bij een geautomatiseerde stuw in de Koningsvliet. Hier is geen vispassage aangelegd, vanwege de naastgelegen infrastructuur.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen