Supersludge: Extra druk op de ketel levert energie en grondstoffen op

11-05-2020
0 reacties

Op de rioolwaterzuivering Dinther van waterschap Aa en Maas testen zes partijen een nieuwe technologie: superkritisch vergassen.

Projectleider

Rob van de Sande

Projectteam

Roel Trijbels, Theo Cornelissen, Wim Janssen, Dennis Rijnbende, Alexandra Deeke, Gijs van Pruissen, Bart Verberkt

Externe partners

Stowa, Slibverwerker SNB, Procede biomass, Electron Thermal Processing Equipment

Organisatie(s)

Aa en Maas
De Dommel

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Energietransitie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

In het project Supersludge willen zij maximale energie en grondstoffen terugwinnen uit zuiveringsslib. Dit slib ontstaat nadat afvalwater van inwoners en bedrijven op rioolwaterzuiveringen is schoongemaakt. Als het project slaagt, is er een nieuwe kostenbesparende oplossing gevonden om zuiveringsslib duurzaam te verwerken.

Superkritisch vergassen zorgt ervoor dat zuiveringsslib uiteen valt
In het project Supersludge werken de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, slibverwerker SNB en de bedrijven Procede Biomass en Electron Thermal Processing Equipment samen. Zij hebben een testinstallatie ontwikkeld, waarmee ongeveer een jaar lang onderzoek wordt gedaan. De installatie wordt gevoed met zuiveringsslib van verschillende diktes en samenstellingen, dat vervolgens op meer dan 300 Bar wordt gebracht en verhit tot meer dan 600○C. Zo raakt het in ‘superkritische toestand’ en valt het uiteen in productgas, een zoutslurry, zand en water. In verschillende fasen worden de testresultaten beoordeeld en wordt het ontwerp van de installatie geoptimaliseerd.

Van test naar demo
Superkritisch vergassen is een veelbelovende ontwikkeling voor de verwerking van zuiveringsslib. Het levert een dubbele hoeveelheid energie op ten opzichte van vergisting, waarmee momenteel op veel plaatsen energie wordt teruggewonnen uit zuiveringsslib. Het is ook goedkoper, mede omdat het slib niet meer afgevoerd hoeft te worden. Daarnaast levert het – als het eenmaal werkt – grondstoffen op. Als de testinstallatie goed functioneert, wordt een demo-installatie gebouwd, voor de verwerking van  grotere hoeveelheden slib. Dan kunnen de partijen toewerken naar een installatie die op grote schaal exploitabel is. 

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen