Haalbaarheidsonderzoek naar de winning van cellulose op rwzi Dalfsen

12-10-2020
0 reacties

Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt de haalbaarheid van een fullscale pilot op rwzi Dalfsen met een dubbele actief slib zeefstap. Deze zeefstap is primair gericht op celluloseterugwinning en secundair op de vergroting van de hydraulische zuiveringscapaciteit.

Projectleider

Sander

Projectteam

Sander

Externe partners

Brightwork, Sweco

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt de haalbaarheid van een fullscale pilot op rwzi Dalfsen met een dubbele actief slib zeefstap. Deze zeefstap is primair gericht op celluloseterugwinning en secundair op de vergroting van de hydraulische zuiveringscapaciteit.

De reden om op deze wijze cellulose te oogsten uit afvalwater is dat het zeven van actief slib (of retourslib) eenvoudiger is dan het zeven van influent, vanwege minder problemen met afzetting van vet, minder slijtage door zand en een constant debiet. Daarnaast wordt het actief slib opgeschoond en ontdaan van pitjes, haren, blaadjes etc. Dat leidt tot het secundaire voordeel: een actiever actief slib leidt tot een compactere biologie en hogere hydraulische capaciteit van de nabezinktanks.

Dit haalbaarheidsonderzoek is lopende.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen