Energie- en Grondstoffenfabriek Echten: Groen gas, CO2 afvangen en Aquathermie

12-10-2020
0 reacties

De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt onder voorwaarden uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’.

Projectleider

Jeroen Waanders

Projectteam

Jeroen Waanders

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt onder voorwaarden uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’. In deze variant wordt groengas geproduceerd, CO2 dat bij de productie van dit groene gas vrijkomt afgevangen en hergebruikt en we hergebruiken de warmte van het gezuiverde afvalwater. Dit besluit nam het waterschapsbestuur in zijn vergadering op 26 mei 2020.

De installatie voor de slibverwerking werd begin 2019 uit bedrijf genomen, omdat onder andere niet meer werd voldaan aan de eisen die gelden voor veiligheid. Daarnaast speelden de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol.

‘Echten Groengas+ en Circulair’ heeft van de vijf uitgewerkte varianten de voorkeur omdat:

  • het bijdraagt aan duurzaamheid en circulariteit: het geproduceerde Groengas kan als hernieuwbare brandstof worden ingezet, en de bij de productie opgevangen CO2 kan als bijproduct worden afgezet;
  • dit duurzame alternatief bijdraagt aan het vastgestelde Nederlandse klimaatakkoord waarin staat dat er een reductie behaald is van broeikasgassen van 49% in 2030;
  • deze variant voldoet aan alle eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid die ook gelden voor de slibverwerking op de andere locaties van WDOD

Kosten en planning
De investeringskosten voor uitvoering van de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’ bedragen 36,5 miljoen euro. Naar verwachting kan dit project over 4 tot 4,5 jaar in 2024 worden opgeleverd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen