Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI)

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2020
0 reacties

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de eerste Blauwe omgevingsvisie van Nederland opgesteld. Dit ondanks waterschappen niet zoals andere overheidsinstanties bij wet zijn verplicht om een omgevingsvisie op te stellen.

Projectleider

Romeo Neuteboom Spijker

Projectteam

Romeo Neuteboom Spijker

Organisatie(s)

Vallei en Veluwe

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de eerste Blauwe omgevingsvisie van Nederland opgesteld. Dit ondanks waterschappen niet zoals andere overheidsinstanties bij wet zijn verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. De BOVI2050 is onze lange termijn visie: het beschrijft welke plek water inneemt bij het realiseren van een water inclusieve leefomgeving. Met onze visie willen we andere overheden inspireren bij het maken van hun visie.

We hebben een water inclusieve samenleving als uitgangspunt genomen en zijn met dat doel aan de slag gegaan. Hierbij lieten we ons niet leiden door de grenzen van ons werkgebied of de taken die we hebben. De strategie en waterprincipes die daaruit rolden zijn vertaald naar zeven verhaallijnen en op de kaart gezet. Die visiekaart gebruiken we als ons visitekaartje: we nodigen onszelf daarmee uit als gesprekspartner om onze inbreng te geven aan ruimtelijke plannen. We hebben daarmee onze eerste stap gezet in het ruimtelijk domein. 

Water is van ons allemaal! Water is niet de verantwoordelijkheid van één persoon of één organisatie en is van levensbelang in de fysieke leefomgeving. Zonder water is er geen duurzame toekomst. Als waterschap hebben we een voorbeeldrol en de taak om het veilig, voldoende en schoon te houden en voortdurend te zoeken naar de hoogste maatschappelijke meerwaarde.

Met de BOVI2050 brengen we mensen bij elkaar om er samen voor te zorgen dat behoeftes, die we als maatschappij nu eenmaal hebben, zo ingevuld worden dat die zowel voor ons als mensen, als voor de omgeving optimaal is.

We hebben dit gebundeld op een website (www.bovi2050.nl) zodat iedereen die aan de slag gaat met ruimtelijke plannen of omgevingsvisies deze kennis kan gebruiken.

Projectleider: Andrea Swenne

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen