Vis-passeerbare stuwen

22-09-2020
0 reacties

Doel van de pilot is door twee proefopstellingen te bekijken of: met een relatief eenvoudige en goedkope constructie water vastgehouden kan worden; als gevolg van de constructie de vismigratie mogelijk blijft; de morfologie niet negatief wordt beïnvloed.

Projectleider

Kevin Heuts

Projectteam

Kevin Heuts

Organisatie(s)

Limburg

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Doel van de pilot is door twee proefopstellingen te bekijken of:

  • met een relatief eenvoudige en goedkope constructie water vastgehouden kan worden;
  • als gevolg van de constructie de vismigratie mogelijk blijft; 
  • de morfologie niet negatief wordt beïnvloed.

 Het uiteindelijk doel van de pilot is het bepalen of we met een ‘relatief’ eenvoudige en goedkope constructie water vast kunnen houden  en vismigratie kan plaatsvinden. We willen met de twee proefopstellingen ervaring opdoen om  te komen tot een daadwerkelijk ontwerp van een dergelijke permanente of tijdelijke constructie.

Op basis van de eerste resultaten blijkt dat de gedachte om water op te stuwen en vismigratie niet te belemmeren, door  beide opstellingen mogelijk haalbaar is. Momenteel is de stroomsnelheid nog te hoog, maar als deze kan worden teruggebracht, kan principe vismigratie  plaatsvinden.

Het risico dat een dergelijke dam bij een heel hoog aanvoerdebiet leidt tot risico’s, lijkt laag te zijn. Bij een hoog aanvoerdebiet lijkt het erop dat het water over de beide opstellingen kan stromen zonder de opstelling te beschadigen en hele hoge opstuwing bovenstrooms te genereren.

Naast de stroomsnelheid is het afvangen van drijfvuil nog een aspect dat bekeken moet worden.

Komende maanden wordt de aandacht gevestigd op het verlagen van de stroomsnelheid, het afvangen van vuil alsmede de monitoring van vispasseerbaarheid en het effect op de morfologie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen