Optimaliseren aanvoer afvalwater naar de zuivering op droge dagen

12-08-2020
0 reacties

Ons afvalwater wordt ingezameld en naar de rioolwaterzuivering getransporteerd via gemeentelijke of particuliere rioolstelsels.

Projectleider

Wijnand Turkensteen

Projectteam

Wijnand Turkensteen

Organisatie(s)

Aa en Maas

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Het aanbod van afvalwater fluctueert nogal over de dag, terwijl het zuiveringsproces beter verloopt als de aanvoer van afvalwater gelijkmatiger op de rioolwaterzuivering aankomt. Het water komt dan schoner de zuivering uit. Daarom onderzoeken we hoe we de aanvoer van afvalwater naar de zuivering kunnen verbeteren. Als dit lukt zijn op termijn minder investeringen nodig om afvalwater verdergaand te zuiveren.

Het onderzoek

De rioolgemalen die het afvalwater naar de zuivering pompen, gaan traditioneel gezien aan of uit afhankelijk van de aanvoer van afvalwater. Zo kunnen rioolgemalen ervoor zorgen dat het rioolstelsel leeg is als er berging nodig is om regenbuien op te vangen. Dit zijn afspraken met gemeenten. Maar als we de aanvoer naar de zuivering willen optimaliseren, moeten we rioolwater juist tijdelijk vasthouden in het rioolstelsel. Dat vraagt om een andere mindset en om een andere manier van het aansturen van de gemalen.

Resultaat
Met de gemeenten Laarbeek, ’s-Hertogenbosch en Heusden, hebben we studies verricht naar de kansen van sturing in de riolering. Daarbij is meteen bekeken welke winst te behalen is als we rioolstelsels optimaler benutten bij regen, waardoor de kans op water-op-straat en de kans op overstorten van gemengde rioolstelsels afneemt. Op de zuivering in Oijen nemen we de proef op de som en zien we dat door een gelijkmatige aanvoer de effluentkwaliteit verbetert. In principe kan ieder waterschap gebruik maken van deze inzichten, mits goed afgestemd met de gemeenten.

Aandachtspunten

  • In stilstaand rioolwater kan slibafzetting  toenemen.
  • We moeten tijdig weten wanneer het gaat regenen, zodat we op tijd de rioolstelsels kunnen  leegpompen om de naderende bui op te  vangen.

Vervolgstappen
We hebben de eerste verkennende studies afgerond. Als er voldoende draagvlak is binnen de deelnemende organisaties, nemen we vervolgstappen om te komen tot implementatie van deze kansen.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen