Beluchten met zuivere zuurstof

Koen de de Jong 17-06-2020
0 reacties

De invloed van het effluent van RWZI Eindhoven op de waterkwaliteit in de Dommel is groot. Zo treden er in het oppervlaktewater regelmatig negatieve effecten op voor de ecologie in de vorm van ammoniumpieken en lage zuurstofconcentraties.

Projectleider

Koen de de Jong

Projectteam

Koen de de Jong, Mark Janssen

Organisatie(s)

De Dommel

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

De invloed van het effluent van RWZI Eindhoven op de waterkwaliteit in de Dommel is groot. Zo treden er in het oppervlaktewater regelmatig negatieve effecten op voor de ecologie in de vorm van ammoniumpieken en lage zuurstofconcentraties. Om dit tegen te gaan is ervoor gekozen om de beluchtingscapaciteit van rwzi Eindhoven te vergroten.

Uit modelberekeningen is gebleken dat het inzetten van de anoxische tank als beluchte tank een effectieve maatregel is om de ammoniumpieken in het effluent tegen te gaan. De anoxische tank wordt bij dwa (droog weer aanvoer)  ingezet voor de nitraatverwijdering. Dus slechts een klein deel van de tijd wordt de tank belucht.

Injectie van zuivere zuurstof is als kosteneffectieve variant naar voren gekomen vanwege de lage TCO (total costs of ownership). Er worden een opslag- en doseerinstallatie voor zuivere zuurstof gerealiseerd. De zuivere zuurstof injectie wordt geactiveerd in het geval dat de capaciteit van de beluchte nitrificatietank niet meer toereikend is. Op deze manier wordt op een kosteneffectieve manier een bijdrage geleverd aan een betere waterkwaliteit voor De Dommel.

Zuivere zuurstof injectie is bij RWZI's binnen Nederland nooit eerder toegepast.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen