Rioolslib verwerking

Rick Stroomer 02-03-2023
0 reacties

De rioolslibmarkt is overspannen, daarom is een nieuw initiatief in deze markt welkom. Van Slib Grondstof Maken (VSGM) is daar een voorbeeld van. Mede met de WIF lening wordt op termijn maar liefst 120.000 kilogram verwerkingscapaciteit gebouwd.

Projectleider

John Teunisse

Projectteam

John Teunisse

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

VSGM, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering, heeft onlangs financiering ontvangen van het Waterinnovatiefonds. Deze financiering is bedoeld om de continuïteit van het verwerkingsproces met hun machines te vergroten en hun technologie aan te passen voor de verwerking van grotere hoeveelheden slib en de specifieke eigenschappen van Nederlands slib. Het Waterinnovatiefonds is in 2018 opgezet door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Nationaal Groenfonds om innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid te versnellen. Het is verheugend dat VSGM het derde project is dat gefinancierd wordt uit dit fonds.

Traditioneel wordt slib verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. In tegenstelling hiermee maakt VSGM gebruik van een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib, die resulteert in een nieuw materiaal dat als grondstof kan worden gebruikt in de bouwindustrie, bijvoorbeeld als cementvervanger. Deze technologie heeft bijna geen stikstofuitstoot en een zeer lage CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen