Kanoglijbaan maakt zowel waterconservering als passeren van stuw mogelijk.

Tiny Smulders 25-10-2023
208 keer bekeken 0 reacties

Vanwege een dalend waterpeil in de Dommel werden stuwen opgehoogd met balken. Hierdoor waren ze niet passeerbaar voor kanovaarders. Steigers, om uit- en in te stappen en na de stuw verder te kunnen varen, zorgden voor een onhandige en onveilige situatie. De oplossing: een duurzame kanoglijbaan.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Indien u het project voor een derde voordraagt, wat is de naam van deze collega en voor welke organisatie werkt deze?

N.v.t.

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap De Dommel

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

N.v.t.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Voorheen was het waterpeil in De Dommel ruim voldoende, er was voldoende begroeiing om het water vast te houden en waardoor er geen extra balken in de stuw nodig waren.
De begroeiing is in de laatste jaren meer en meer verdwenen. Daardoor werd het water niet meer vastgehouden en zakte het waterpeil.
Om het water vast te houden en het peil weer omhoog te brengen, werden er balken in de bestaande stuwen geplaatst. Dit was zowel gunstig voor het waterniveau, de biodiversiteit als de recreatie. Het nadeel was dat kanovaarders door het ontstane hoogteverschil de stuw niet veilig konden passeren. Als oplossing werden bij de stuwen beneden- en bovenstrooms steigers geplaatst. Kanovaarders konden daar uitstappen, hun kano op de kant trekken, daarmee naar de andere kant van de stuw lopen, en via de tweede steiger weer te water gaan. Een onhandige, omslachtige en onveilige situatie. Doordat dit tijd kostte, was er soms een wachtrij van tientallen kano’s bij de stuw.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een andere oplossing en kwamen uit op de kanoglijbaan.
Zo kunnen we het water vasthouden wat door de droge zomers van groot belang is. En zijn de stuwen tegelijkertijd passeerbaar voor de kanovaart.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Ik heb voorheen met collega Walter samengewerkt aan het roterend kunstof duikerschot en zodoende kennisgemaakt met diens leverancier en de mogelijkheden van kunststof.
Toen ik de problemen bij de stuwen zag, heb ik thuis wat ontwerpen bedacht en kwam uit op een kanoglijbaan die stuwen passeerbaar maakt. Samen met de kunststofleverancier hebben we dit verder uitgewerkt.

De vorm van deze kanoglijbaan is nieuw. Hij is gemaakt van gerecycled materiaal, lichtgewicht, maar toch sterk. Ook heeft de kanoglijbaan een drijvend vermogen. Hij is geschikt voor alle stuwen met houten balken en (met enige aanpassing) voor kantelstuwen.
De combinatie van kanoglijbaan en water vasthouden is uniek in Nederland en nagenoeg overal toepasbaar.

De ecologen hadden in eerste instantie hun twijfels over dit idee vanwege mogelijke belemmering van de vistrek. Maar de kanoglijbanen liggen er alleen tijdens de zomer en vormen zodoende geen belemmering.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

De kanoglijbanen zijn de voordeligste oplossing. De productiekosten van de kanoglijbaan wegen niet op tegen de kosten van de steigers. Het opbouwen, aanpassen, onderhouden en regelmatig controleren van de steigers kost meer tijd en geld.
De kanoglijbanen zijn eenvoudig met een kraantje te plaatsen, verweren niet, en zijn minder onderhoudsgevoelig.
Daarbij is het een veilige manier voor kanovaarders om door te kunnen varen. Ze hoeven bij de stuw niet meer uit het water te klimmen.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

De kanoglijbaan is gemaakt van gerecycled materiaal. Je kunt het opnieuw gebruiken voor allerlei doeleinden. Het is relatief goedkoop, hitte- en vandalismebestendig.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

De ontwerpen zijn uitgewerkt in samenwerking met de producent CKB Kunststof installatiebouw Boxtel, en in nauwe samenwerking met Onderhoudsteam Boven Dommel van het waterschap.

Verder hebben we nauw samengewerkt met de Nederlandse Kanobond, kanoverhuurbedrijven en Natuurmonumenten. Zo heeft De Nederlandse Kanobond een advies gegeven, waarop het ontwerp is aangepast.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen