Sensor Gestuurd Boeren (SGB)

Henk Gerbers 30-06-2023
461 keer bekeken 0 reacties

Smart-watering; Meerjarige pilot gericht meten van waterkwaliteit op kritische zandgronden mbv sensoren en het ontwikkelen van handelingsperspectief voor boeren om de waterkwaliteit te verbeteren.

Voor wie dient u dit project in?

Ik draag een project van een collega voor.

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending valt voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja. Ontwikkelen van nieuwe sensoren en het bruikbaar maken van data uit verschillende sensoren op zowel nivo van waterweg, perceel, boerenbedrijf als een gebied.

Past bij strategie van middel naar doel sturing.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Deze innovatie helpt de KRW doelen op zand te realiseren .

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Samenwerking meerdere gebiedspartijen.
Bundeling van data uit meerdere bronnen.
Interbestuurlijk samenwerken is niet gemakkelijk en hier zijn ook bedrijven bij betrokken, zowel boerenbedrijven, technologiebedrijven als databedrijven.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Meststoffen hebben invloed op de kwaliteit van ons water. Boeren moeten aan strenge mestregels voldoen, maar bepalen graag zelf op welke manier ze bijsturen. Waterschap Aa en Maas wil samen met boeren meer grip krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw. We meten daarom 24 uur per dag met allerlei sensoren in de sloot en op het boerenland in het projectgebied. Zo zien we hoe agrarisch landgebruik de waterkwaliteit beïnvloedt. Met deze kennis bepalen we samen welke mestmaatregelen haalbaar en effectief zijn, zodat stikstof en fosfaat uit mest in de plant terecht komt, en niet in het water.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Draagt mn bij aan realisatie KRW doelen en indirect ook aan beter bodembeheer en het sluiten van regionale mineralen kringlopen

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

JA

Samenwerkingspartners:
Agrariërs in Westerbeek
Deltares
Wageningen University & Research
KWR Water
RIVM
De Databoerin
Provincie Noord-Brabant

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen